MTÜ AUH on aktiivseid noori (meiega liitumiseks peab olema vähemalt 16-aastane) ühendav mittetulundusühing, mille peamiseks eesmärgiks on abivajavate (koduta) loomade heaolu tagamine ja parandamine. Samuti tegeletakse loomakaitse põhimõtete propageerimise ja levitamisega elanikkonna hulgas.

Mittetulundusühing AUH:
* korraldab külastus- ja heakorrapäevi Eesti koduta loomade varjupaikades (hetkel peamiselt vaid Tartus);
* organiseerib heategevuslikke üritusi ja kampaaniaid;
* loob kontakte ja arendab koostööd riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
* kogub loomakaitse eesmärkidel jaotamiseks annetusi;
* teavitab elanikkonda loodus- ja loomakaitsega seonduvast.

MTÜ AUH loodi 2009. aasta jaanuaris Tartus. 2010.a detsembris liitus MTÜ AUH organisatsiooniga Päike Kuuti ning oleme tegutsenud kaheksas Eesti piirkonnas: Haapsalus (Lääne-Eestis), Pärnus, Rakveres (Virumaal), Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus. Hetkel korraldame heakorrapäevi ainult Tartu Koduta Loomade Varjupaigas – suurema huvi korral võime kaaluda ka mujal selle korraldamist.

MTÜ AUH liikmeid on hetkel 23, kuid meie vabatahtlike listidesse kuulub üle 300 noore. Kui oled huvitatud MTÜ AUH tegevustes osalemisest, siis võta meiega ühendust. Lisainfot liitumise kohta küsi info@auh-auh.ee!

Natuke statistikat:
15.06.2011.a seisuga kuulus MTÜ-sse AUH 62 liiget, kellest noorim oli 16-aastane ning vanim 30-aastane. Liikmete keskmine vanus oli 21,94 aastat. Kuni 26-aastaste liikmete osakaal oli 91,94%

Juhatuse noorim liige oli 18-aastane ja vanim liige 25-aastane. Juhatuse liikmete keskmine vanus oli 22,40 aastat.

Annetamine:
Oleme tänulikud iga annetatud euro eest, sest see võimaldab hädasolevaid loomi aidata.

Pangas (sh Internetipangas) saate sõlmida ka püsikorralduslepingu, nõnda toetate loodus- ja loomakaitsega seotud ettevõtmisi igakuiselt kindla rahasummaga.

SEB: EE861010220094983013

SWEDBANK: EE042200221044497759

NB! MTÜ AUH on alates 1. juulist 2009.a tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas.
Alates 1. juulist 2009.a tehtud annetustelt tulumaksutagastuse saamiseks tuleb koos annetuse tegemisega teatada meile oma isikukood. Isikukoodi palume kirjutada maksekorralduse selgitusse.

MTÜ AUH annetuste kastide asukohad: www.auh-auh.ee/annetustekast

NB! MTÜ-d AUH saab ka toetada saates SMS numbrile 13017 märksõnaga AUH. Sõnumi hind on 3,20 EUR.

Müügil on ka MTÜ AUH helkurid ja rinnamärgid. Lisainfo: www.auh-auh.ee/tooted
MTÜ AUH majandusaasta aruanded
* 2011.a
* 2010.a
* 2009.a