MTÜ AUH tegeleb järgmiste projektidega:

 

Varjupaikade külastus- ja heakorrapäevad
MTÜ AUH põhitegevuseks on Eesti koduta loomade varjupaikades külastus- ja heakorrapäevade korraldamine. MTÜ AUH väiksed varjupaikade külastus- ja heakorrapäevad kannava nime “Päike Kuuti”. Lisaks korraldab MTÜ AUH suuri heakorrapäevi, kus osaleb 60-100 vabatahtlikku. Kui soovid saada e-maili meie heakorrapäevade toimumise kohta, kirjuta oma soovist listiga liitumiseks aadressile varjupaik@auh-auh.ee.
Listidega ootame liituma kõiki huvilisi!

Lisainfo: https://www.facebook.com/MTUAUH/events

Toetuskeskus
Toetuskeskuse raames korraldame kogumisüritusi Tartu kaubanduskeskustes. Kogume Tartu koduta loomade varjupaigale vajalikke esemeid – näiteks puhastusvahendeid, koera- ja kassitoitu, mänguasju, rihmu jpm. Lisaks on oodatud ka rahalised annetused.

Jõulukingituste projekt
Novembris ja detsembris kogume me jõulukingitusi Eesti koduta loomadele.

Tartusse koerte jalutusväljakud!
MTÜ AUH on võtnud oma eesmärgiks koostöös Tartu Linnavalitsusega luua koerte kinnised jalutusväljakud. Antud idee kaotas kaasava eelarve 2014 hääletusel.

Sõbrakuu kampaania
Veebruaris kutsume inimesi üles varjupaiku külastama.

Koduta loomade aitamiseks annetuste kogumine
MTÜ AUH kogub annetusi annetuste kastidesse, korraldab heategevusüritusi ning müüb meeneid, mille müügist saadavat tulu kasutatakse Tartumaa koduta loomade aitamiseks.

Teavitustöö
MTÜ AUH üheks eesmärgiks on tutvustada Eesti noortele koduta loomade olukorda ja julgustada neid koduta loomi aitama. Teavitustööd tehes kasutame plakateid, jagame voldikuid, korraldame üritusi jms.

Konkursid
Soovime panna inimesi mõtlema koduta loomade olukorra peale ning selleks korraldame temaatilisi konkursse.

Koostöö teiste organisatsioonidega
Koostööd tehes jõuab alati rohkem! Teeme vajadusel koostööd ka teiste heategevusorganisatsioonidega.

Üritused MTÜ AUH liikmetele
Lisaks projektide läbiviimisele korraldame üritusi ka enda liikmetele, et üksteisega paremini tuttavaks saada ning loomakaitsega seotud valdkondadest uusi teadmisi saada. Selleks korraldame matku ning arutelu- ja filmiõhtuid.