LEMMIKLOOMAD 

1. Hulkuvad lemmikloomad 
Hulkuvast lemmikloomast saab teada anda piirkonna loomade varjupaigale või kohalikule omavalitsusele. Maapiirkondades reageerivad varjupaiga töötajad vaid omavalitsusega kooskõlastatud väljakutsetele. 

Eesti loomade varjupaikade kontaktid
Läänemaa: 52 38 957 (Varjupaikade MTÜ)
Kohtla-Järve: 52 81 544 (Grey Dogs MTÜ)
Pärnu: 52 46 705 (Varjupaikade MTÜ) 
Tallinn: 51 41 431 (Varjupaikade MTÜ)
Tartu: 53 33 92 72 ( MTÜ Assisi Franciscuse Selts)
Valga: 52 99 880 (Varjupaikade MTÜ)
Viljandi: 52 38 626 (Varjupaikade MTÜ)
Virumaa (Rakvere): 53 09 05 10 (Varjupaikade MTÜ)
Võru: 53 40 42 23 (Varjupaikade MTÜ)

Agressiivsest lemmikloomast tuleb informeerida politseid (tel 112). Ööpäevaringselt reageerivad loomade varjupaigad väljakutsetele vaid siis, kui ohus on inimese või looma elu või tervis

Väljaspool tööaega helistades tuleb:
-Tartu varjupaigaga ühendust võtta läbi politsei juhtimiskeskuse (tel 112);
-Pärnu, Valga, Viljandi, Virumaa (Rakvere) ja Võru varjupaika helistades jätta teade automaatvastajasse.

Tallinna varjupaik (tel 51 41 431) vastab telefonikõnedele 24h. Lisaks ootab Tallinnas kodanike kõnesid abitelefon 1345.


2. Vigastatud ja surnud lemmikloomad 
Vigastatud või surnud lemmikloomast saab teada anda piirkonna loomade varjupaigale või kohalikule omavalitsusele. Maanteedelt koristab korjused Maanteeamet (tel 1510). 

Kui kodus elav lemmikloom saab vigastada, tuleb koheselt pöörduda loomarsti poole ning alustada looma ravimist. 

Lemmiklooma korjuseid võtavad võimalusel tasu eest vastu mõned loomade varjupaigad ja loomakliinikud. Lemmikloomade kalmistute ja krematooriumide info leiab:
www.koer.ee/Lemmikloomade_kalmistud/Lemmikloomade_kalmistud.html 


3. Väärkoheldud lemmikloomad 
Loomadega seotud õigused ja kohustused on reguleeritud loomakaitseseaduses. Lemmikloomade pidamist on käsitletud konkreetsemalt lemmikloomade pidamise nõuete määruses (vaata peatükki ÕIGUSAKTID)

Ülevaate loomapidamisnõuetest leiab: 
www.loomakaitse.eu/loomapidamisnouded 

Lemmikloomade pidamise nõuete rikkumisest tuleb teavitada Veterinaar- ja Toiduametit (vihjetelefon: 605 47 50). Automaatvastajale laekunud vihjed salvestatakse ja suunatakse vastavale spetsialistile. Tallinnas saab avalduse teha ka Tallinna Munitsipaalpolitseile (tel 14 410). 

Märgates looma väärkohtlemist - hukkamist, vigastamist, talle valu tekitamist (näiteks peksmist), tuleks sellest viivitamatult teatada politseisse (tel 112). 

Samuti saab loomapidamisnõuete kohta rohkem infot Veterinaarkeskustest:
www.vet.agri.ee/?op=body&id=160 

Loomadega seotud juriidilist abi pakub füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestimaa Loomakaitse Liit
www.loomakaitse.eu/jurist-aitab 


4. Haukuvad koerad 
Haukumine on koera suhtluse normaalne osa ja päris ära keelata haukumist ei saa. Naabri pidevalt haukuvast koerast tuleks esmalt vestelda koera omanikuga. Haukumise vastu aitavad näiteks kaelarihmad, samuti looma koolitamine. Kodurahu rikkumisest võib teavitada politseid (tel 112). Tallinnas tegeleb selliste probleemidega Munitsipaalpolitsei (tel 14 410). 


ÕIGUSAKTID

Kasulik on tutvuda järgmiste õigusaktidega:
-Loomakaitseseadus
-Lemmikloomade pidamise nõuded
-Loomatauditõrje seadus
-Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord

Kõik õigusaktid leiab: www.riigiteataja.ee